tłumaczenia
przysięgłe i zwykłe

Tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski
oraz z języka polskiego na język ukraiński

Tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński.

Oferuję wysoką jakość tłumaczenia, terminowość, poufność, krótki termin realizacji zlecenia oraz elastyczne godziny dostarczania i odbioru dokumentów. 

Możliwa jest wysyłka tłumaczenia (koszt wysyłki pokrywa zamawiający).

Tłumaczenia oferta

O MNIE

Tłumacz przysięgły języka ukraińskiego i rosyjskiego.

Jestem tłumaczem przysięgłym języka ukraińskiego i  rosyjskiego. Oferuję Państwu profesjonalne tłumaczenia przysięgłe i zwykłe z języków:
 • ukraińskiego  na język polski i z języka polskiego na ukraiński,
 • rosyjskiego  na język polski i z języka polskiego na rosyjski.
icona2

2015 – egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego języka rosyjskiego,

2018 – egzamin państwowy na tłumacza przysięgłego języka ukraińskiego.

Numer na liście tłumaczy przysięgłych Ministerstwa Sprawiedliwości RP: TP/86/15.

USŁUGI

Tłumaczenia z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński.

Tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski oraz z języka polskiego na język rosyjski.

Oferuję wysoką jakość tłumaczenia, terminowość, poufność, krótki termin realizacji zlecenia oraz elastyczne godziny dostarczania i odbioru dokumentów. Możliwa jest wysyłka tłumaczenia (koszt wysyłki pokrywa zamawiający).

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.

 • dokumentów urzędowych (dyplomy, świadectwa ukończenia nauki, certyfikaty, paszporty, akty notarialne i inne dokumenty notarialne, wyroki i postanowienia sądowe, akty stanu cywilnego, odpisy z rejestrów, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, wypis z KRS, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON, zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT, zaświadczenie o wpisie w CIDG itd.);
 • umów i innych dokumentów handlowych;
 • korespondencji biznesowej;
 • materiałów szkoleniowych;
 • dokumentów samochodowych;
 • polis ubezpieczeniowych;
 • tekstów marketingowo-reklamowych;
 • zaświadczeń lekarskich;
 • dokumentów sprzed 1918 roku, sporządzonych pismem ręcznym.

Ustne tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne z języka ukraińskiego na język polski oraz z języka polskiego na język ukraiński.