USŁUGI

Oferuję wysoką jakość tłumaczenia, terminowość, poufność, krótki termin realizacji zlecenia oraz elastyczne godziny dostarczania i odbioru dokumentów.

Oferuję tłumaczenia pisemne z języka ukraińskiego na terenie całej Polski - dokumenty do tłumaczenia można wysłać pocztą tradycyjną (koszt wysyłki pokrywa zamawiający), przesyłką kurierską lub pocztą elektroniczną na adres: nrolewska@wp.pl po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym.

Tłumaczenie pisemne z języka ukraińskiego.

Tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe:

 • tłumaczenia dokumentów tożsamości: paszportów, dowodów osobistych, kart pobytu;
 • tłumaczenia dokumentów USC: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zmiany imienia/nazwiska, zaświadczeń o rozwodzie, wyciągów z rejestru aktów stanu cywilnego;
 • tłumaczenia dokumentów potwierdzających wykształcenie: dyplomów, świadectw szkolnych, certyfikatów;
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych (dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży, książka pojazdu);
 • tłumaczenie zaświadczeń lekarskich;
 • tłumaczenie pism prawniczych: aktów notarialnych, wyroków i postanowień sądowych, dokumentów sądowych, zaświadczeń z konsulatów;
 • tłumaczenie techniczne;
 • tłumaczenia zaświadczeń medycznych;
 • tłumaczenie finansowe;
 • tłumaczenie stron internetowych.

Tłumaczenia ustne z języka ukraińskiego

 • tłumaczenie ustne podczas spotkań biznesowych,
 • tłumaczenie ustne podczas konferencji, wykładów;
 • tłumaczenie podczas procesów sądowych, przesłuchań.

Tłumaczenie pisemne na język ukraiński.

Tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe:

 • tłumaczenia dokumentów tożsamości: paszportów, dowodów osobistych, kart pobytu;
 • tłumaczenia dokumentów USC: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zmiany imienia/nazwiska, zaświadczeń o rozwodzie, wyciągów z rejestru aktów stanu cywilnego;
 • tłumaczenia dokumentów potwierdzających wykształcenie: dyplomów, świadectw szkolnych, certyfikatów;
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych (dowód rejestracyjny, umowa kupna-sprzedaży, książka pojazdu);
 • tłumaczenie zaświadczeń lekarskich;
 • tłumaczenie pism prawniczych: aktów notarialnych, wyroków i postanowień sądowych, dokumentów sądowych, zaświadczeń z konsulatów;
 • tłumaczenie techniczne;
 • tłumaczenia zaświadczeń medycznych;
 • tłumaczenie finansowe;
 • tłumaczenie stron internetowych.

Tłumaczenia ustne na język ukraiński

 • tłumaczenie ustne podczas spotkań biznesowych,
 • tłumaczenie ustne podczas konferencji, wykładów;
 • tłumaczenie podczas procesów sądowych, przesłuchań.

Tłumaczenia z języka rosyjskiego na język polski / Tłumaczenia z języka polskiego na język rosyjski

Tłumaczenie pisemne z języka rosyjskiego

Tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe:

 • tłumaczenia dokumentów tożsamości: paszportów, dowodów osobistych, kart pobytu;
 • tłumaczenia dokumentów USC: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczeń o rozwodzie, aktów stanu cywilnego;
 • tłumaczenia dokumentów potwierdzających wykształcenie: dyplomów, świadectw szkolnych, certyfikatów;
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych;
 • tłumaczenia zaświadczeń lekarskich;
 • tłumaczenie pism prawniczych: aktów notarialnych, wyroków i postanowień sądowych;
 • tłumaczenia techniczne;
 • tłumaczenia finansowe;
 • tłumaczenie korespondencji biznesowej.

Tłumaczenie pisemne na język rosyjski

Tłumaczenia pisemne zwykłe i przysięgłe:

 • tłumaczenia dokumentów tożsamości: paszportów, dowodów osobistych, kart pobytu;
 • tłumaczenia dokumentów USC: aktów urodzenia, małżeństwa, zgonu, zaświadczeń o rozwodzie, aktów stanu cywilnego;
 • tłumaczenia dokumentów potwierdzających wykształcenie: dyplomów, świadectw szkolnych, certyfikatów;
 • tłumaczenia dokumentów samochodowych;
 • tłumaczenia zaświadczeń lekarskich;
 • tłumaczenie pism prawniczych: aktów notarialnych, wyroków i postanowień sądowych;
 • tłumaczenia techniczne;
 • tłumaczenia finansowe;
 • tłumaczenie korespondencji biznesowej.

Tłumaczenia przysięgłe i zwykłe.

 • tłumaczenie dokumentów urzędowych (dyplomy, świadectwa ukończenia nauki, certyfikaty, paszporty, akty notarialne i inne dokumenty notarialne, wyroki i postanowienia sądowe, akty stanu cywilnego, odpisy z rejestrów, zaświadczenie o zameldowaniu, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach, wypis z KRS, zaświadczenie o nadaniu NIP i REGON, zaświadczenie potwierdzające status podatnika VAT, zaświadczenie o wpisie w CIDG itd.);
 • tłumaczenie umów i innych dokumentów handlowych;
 • tłumaczenie korespondencji biznesowej;
 • tłumaczenie materiałów szkoleniowych;
 • tłumaczenie dokumentów samochodowych;
 • tłumaczenie polis ubezpieczeniowych;
 • tłumaczenie tekstów marketingowo-reklamowych;
 • tłumaczenie zaświadczeń lekarskich;
 • tłumaczenie dokumentów sprzed 1918 roku, sporządzonych pismem ręcznym.

Ustne tłumaczenia konsekutywne i symultaniczne
z języka ukraińskiego na język polski
oraz z języka polskiego na język ukraiński.